Monthly Archives: mei 2017

Passend Voetbal naar Losser

Category : Uncategorized

Goed nieuws ! In navolging van Almelo, Hengelo, Enschede en Haaksbergen volgt ook nu Losser. Passend Voetbal zal in september haar trainingen gaan starten bij AJC 96 te Losser.

In goed overleg met Gemeente Losser (dhr Schiphorst), AJC’96 (voorzitter de Vries) en Prosoc (trainer van Meerten) is besloten om in september te gaan starten met passend voetbal.

De clinic in april heeft een aantal aanmeldingen opgeleverd en zoals ook gebleken is in andere steden zal dit een aanzuigende werking hebben op nieuwe spelers.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met info@passendvoetbal.nl of 0645467595

Passend Voetbal is er voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar met ADHD, Autisme, een gedragsprobleem of een licht motorische beperking. Doelstelling is ze voor te bereiden voor het reguliere voetbal en daar waar dit niet lukt een vangnet te zijn om lekker te kunnen sporten.

@knvboost @knvb #passendvoetbal


Samenwerking met Ambulante Zorg Twente een feit

Category : Uncategorized

Prosoc is zeer verheugd over de samenwerking met haar nieuwe partner Ambulante Zorg Twente.

 

Prosoc en Ambulante Zorg Twente beogen met de samenwerking een wisselwerking tussen het verlenen van hulp aan kinderen met een gedragsstoornis enerzijds en het stimuleren van kinderen om te gaan sporten door onder andere ouders te informeren. Alle spelers en ouders zijn van harte welkom om gebruik te maken van de kennis, kwaliteit en mogelijkheden van Ambulante Zorg Twente.

Onderstaand het aanbod van Ambulante Zorg Twente

  • Professionele zorg op maat
  • Een vaste ambulante begeleider
  • Ambulante zorgverlening, wij komen bij jou thuis
  • Freelance orthopedagoog
  • 24 uurs bereikbaarheid (Wlz)
  • Gevarieerd aanbod aan dagbestedingen en arbeidstrainingen
  • Agressieregulatie therapie
  • Aangepast sporten in teamverband of individueel
  • Cliëntenraad en een vertrouwenspersoon
  • Onafhankelijke klachtenregeling via Klachtenportaal Zorg
  • Een eigen account waarmee je 24/7 vanuit huis inzage hebt in al jouw dagrapportages en declaraties
  • Gratis juridisch advies van Endeman Legal Services

Kijk  op de website van Ambulante Zorg Twente

Ambulante Zorg Twente is opgericht door Fabian Oolbekkink en Nadia Endeman. Samen hebben wij meer dan 40 jaar ervaring in de hulpverlening en hebben gewerkt met alle doelgroepen. Ambulante Zorg Twente heeft bij de oprichting van de onderneming goed geluisterd naar de ervaringen van onze doelgroep en wat er beter kan. Wij hebben dit opgenomen in ons kwaliteitsbeleid. Wij zijn zorgverleners die jou betrekt bij de zorg en ons streven is dat het zorgverleningstraject zo transparant mogelijk is.

Cliënt staat centraal

De hulpvraag van jou als cliënt staat altijd centraal. In het zorgplan nemen we alle afspraken op die zijn gebaseerd op jouw wensen, mogelijkheden en beperkingen. Wij bekijken ook samen hoe wij de gestelde doelen kunnen bereiken. Na 6 maanden bekijken we samen hoe de zorgverlening is verlopen. Wij maken gebruik van de diensten van een externe orthopedagoog. Indien gewenst kan de orthopedagoog hierbij worden betrokken.

Hoe werken wij?

Wij werken met het motto: “Wees zacht voor de mens en hard voor zijn problemen.” Wij hebben een groot hart voor onze doelgroep, de problemen daarentegen pakken we wel hard aan. Ambulante Zorg Twente werkt volgens de normen en regel – wetgeving die voor zorgaanbieders geldt. Voor de cliënt geldt dat wij jouw belang voorop stellen. Wij willen daarnaast in alles wat wij doen transparant zijn. Jij krijgt daarom een online account waarmee je 24 uur per dag de dagrapportages kan lezen die jouw ambulant begeleider over jou heeft geschreven.

Waarom werken wij zo?

Wij werken zo omdat wij de kwaliteit van de zorg wensen te waarborgen en dat het vertrouwen van jou en onze samenwerking het fundament van de zorgverlening wordt.


Passend Voetbal Toernooi zeer geslaagd

Category : Uncategorized

Op de velden van SV Juliana 32 in Hengelo werd op 20 mei jl een stukje geschiedenis geschreven. Voor het eerst in Nederland werd er een Passend Voetbal toernooi gespeeld voor kinderen met autisme, ADHD, een licht motorische beperking of gedragsproblemen.

Een voorbeeld hoe voetbal kan verlopen. Zonder ook maar een wanklank speelden de jongens en meisjes uit Almelo, Hengelo, Enschede en Haaksbergen hun wedstrijdjes, waarbij de scheidsrechter het erg makkelijk had omdat het zelf-oplossend vermogen van deze kinderen dusdanig hoog is dat optreden niet noodzakelijk bleek.

Iedereen kreeg van de uitstekende organisatie een medaille en een beker. Enschede werd uiteindelijk winnaar, maar er waren helemaal geen verliezers. Spelers, ouders en begeleiders mogen met grote trots terug kijken op dit unieke moment.

Dank ook aan de organisatie van dit toernooi !

@knvb @knvboost

 


Loading cart ⌛️ ...