Monthly Archives: mei 2017

Passend Voetbal naar Losser

Category : Uncategorized

Goed nieuws ! In navolging van Almelo, Hengelo, Enschede en Haaksbergen volgt ook nu Losser. Passend Voetbal zal in september haar trainingen gaan starten bij AJC 96 te Losser.

In goed overleg met Gemeente Losser (dhr Schiphorst), AJC’96 (voorzitter de Vries) en Prosoc (trainer van Meerten) is besloten om in september te gaan starten met passend voetbal.

De clinic in april heeft een aantal aanmeldingen opgeleverd en zoals ook gebleken is in andere steden zal dit een aanzuigende werking hebben op nieuwe spelers.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met info@passendvoetbal.nl of 0645467595

Passend Voetbal is er voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar met ADHD, Autisme, een gedragsprobleem of een licht motorische beperking. Doelstelling is ze voor te bereiden voor het reguliere voetbal en daar waar dit niet lukt een vangnet te zijn om lekker te kunnen sporten.

@knvboost @knvb #passendvoetbal


Passend Voetbal Toernooi zeer geslaagd

Category : Uncategorized

Op de velden van SV Juliana 32 in Hengelo werd op 20 mei jl een stukje geschiedenis geschreven. Voor het eerst in Nederland werd er een Passend Voetbal toernooi gespeeld voor kinderen met autisme, ADHD, een licht motorische beperking of gedragsproblemen.

Een voorbeeld hoe voetbal kan verlopen. Zonder ook maar een wanklank speelden de jongens en meisjes uit Almelo, Hengelo, Enschede en Haaksbergen hun wedstrijdjes, waarbij de scheidsrechter het erg makkelijk had omdat het zelf-oplossend vermogen van deze kinderen dusdanig hoog is dat optreden niet noodzakelijk bleek.

Iedereen kreeg van de uitstekende organisatie een medaille en een beker. Enschede werd uiteindelijk winnaar, maar er waren helemaal geen verliezers. Spelers, ouders en begeleiders mogen met grote trots terug kijken op dit unieke moment.

Dank ook aan de organisatie van dit toernooi !

@knvb @knvboost

 


Loading cart ⌛️ ...