Passend Voetbal

In september 2014 ontstond toen nog auti-voetbal naar aanleiding van een gesprek tussen trainer Peter van Meerten en een bezorgde moeder die haar zoon met ASS zo graag zou willen laten voetballen.

Sinds 2014 is Prosoc Passend Voetbal trendsetter waarbij de naam AutiVoetbal is veranderd in Passend Voetbal, want er vielen veel meer kinderen tussen wal en schip.

Op dit moment voetballen er zo’n 65 kinderen bij Prosoc Passend Voetbal in heel Twente. In de afgelopen periode van 5 jaar hebben meer dan 450 kinderen bij ons getraind, waarvan er meer dan 50 met succes zijn ingestroomd in het reguliere voetbal. Andere kinderen zijn of een andere sport gaan beoefenen of zijn op bijv toneel, muziek of hebben anderszins een vrijetijdsbeoefening gevonden.

Passend voetbal wil ieder kind, dat niet in het reguliere voetbal zijn of haar plekje heeft gevonden, een kans bieden om te voetballen. Kinderen en jong volwassenen met autisme, ADHD, een licht motorische beperking of gedragsproblemen zijn bij ons welkom. We hebben samen met Prosoc het doel de kinderen, daar waar mogelijk, voor te bereiden op het reguliere voetbal en als dit niet kan, een vangnet te creëren waarbij de kinderen onderling kunnen trainen en wedstrijden kunnen spelen

Ook als een kind dreigt uit te vallen bij het reguliere voetbal, kan passend voetbal een middel zijn om op termijn weer aan te kunnen sluiten bij het reguliere voetbal. Tevens kan passend voetbal er aan bijdragen dat de kinderen en jong volwassenen een beter zelfbeeld krijgen, betere sociale omgang leren en betere resultaten op school behalen.

Prosoc biedt, namens Passend Voetbal, trainingen aan in een veilige omgeving waarbij Veiligheid, Plezier en Discipline de sleutels zijn tot succes. Nu in Almelo, Hengelo, Haaksbergen, Losser en Enschede, maar binnenkort ook elders in Twente te vinden.

Interesse? Bel met 0645467595 of email: info@passendvoetbal.nl


Loading cart ⌛️ ...