Autisme en Certificering sporttrainers

  • -

Autisme en Certificering sporttrainers

Categorie : Uncategorized

In samenwerking met Sportservice Overijssel, Iedereen Actief, Nederlandse Vereniging voor Autisme en Prosoc worden er een tweetal bijeenkomsten gehouden waar  trainers, begeleiders en bestuursleden op een praktische manier kennismaken met autisme binnen de sport.

Een praktische scholing die maakt dat je (jonge) sporters die  (kenmerken van) ADHD of autisme hebben ook gewoon mee kan laten doen.

Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Met autisme word je geboren, en blijft gedurende je hele leven een rol spelen. Het wordt niet veroorzaakt door de opvoeding.

autisme001Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. En dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. Zo hebben mensen met autisme vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, recht door zee, analytisch en hardwerkend, maar hebben ze moeite met overzicht houden en sociale contacten en hebben ze een opvallend beperkt aantal interesses of activiteiten.

Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op iemands leven. Hoe groot en op welke manier precies verschilt per persoon, en ook per levensfase.

Heeft u als clubbestuurder, trainer of anderszins interesse, mail ons dan via Ylva@deklup.nl of info@prosoc.nl


Loading cart ⌛️ ...