Participatie mogelijkheden in Almelo

  • -

Participatie mogelijkheden in Almelo

Categorie : Uncategorized

In Almelo staat op dit moment een redelijk groot gebouw leeg. Men is druk doende om een goede en duurzame oplossing te vinden voor deze leegstand.

Is mijn idee om zorg-, cultuur-, en sportprofessionals bij elkaar te brengen, binnen dit gebouw, om kinderen en jongvolwassenen die problemen hebben om aan te sluiten binnen de huidige maatschappij te steunen, helpen en begeleiden. Denk hierbij mensen die met ASS, ADHD, persoonlijkheidsstoornis maar ook licht visueel/lichamelijk handicap. Mensen die eigenlijk in de kracht van hun leven moeten staan, maar de aansluiting om wat voor reden dan ook net missen.

Om het gat te dichten tussen regulier en gehandicapt. Uit mijn eigen ervaring weet ik dat er veel behoefte is aan deze passende vorm van hulp en ondersteuning.

Het plan is inmiddels verstuurd en ik ben in afwachting van de mogelijke uitverkiezing. Als dit plan gaat lukken heeft Almelo er een unieke hulp en zorg locatie bij. Laagdrempelig, veilig en duurzaam.

Wie zoek ik? Professionals in zorg, sport en cultuur. Mensen die out-of-the-box willen denken. En in oplossingen denken ipv problemen.

Heb ik uw interesse gewekt, schroom dan niet om contact te zoeken. 0645467595 of info@prosoc.nl


Loading cart ⌛️ ...