Passend Voetbal naar Losser

Passend Voetbal naar Losser

Categorie : Uncategorized

Goed nieuws ! In navolging van Almelo, Hengelo, Enschede en Haaksbergen volgt ook nu Losser. Passend Voetbal zal in september haar trainingen gaan starten bij AJC 96 te Losser.

In goed overleg met Gemeente Losser (dhr Schiphorst), AJC’96 (voorzitter de Vries) en Prosoc (trainer van Meerten) is besloten om in september te gaan starten met passend voetbal.

De clinic in april heeft een aantal aanmeldingen opgeleverd en zoals ook gebleken is in andere steden zal dit een aanzuigende werking hebben op nieuwe spelers.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met info@passendvoetbal.nl of 0645467595

Passend Voetbal is er voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar met ADHD, Autisme, een gedragsprobleem of een licht motorische beperking. Doelstelling is ze voor te bereiden voor het reguliere voetbal en daar waar dit niet lukt een vangnet te zijn om lekker te kunnen sporten.

@knvboost @knvb #passendvoetbal


Loading cart ⌛️ ...