Prosoc en Autisoos organiseren bijeenkomst

  • -

Prosoc en Autisoos organiseren bijeenkomst

Categorie : Uncategorized

AUT versus Jong

Op 5 oktober 2016 om 19.00 uur zal er in de kantine van SV DRC 2012 te Almelo een informatieavond plaatsvinden voor geïnteresseerden in het kader van informatie uitwisseling tussen ouders van kinderen met en jongvolwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS).

Doel van de bijeenkomst is het verkrijgen van inzichten in elkaars belevingswereld en het geven van tips en tricks.
Tijdens de bijeenkomst zal er ook door Bas Minnee (Autisoos Almelo) en Peter van Meerten (Prosoc Autivoetbal) een lezing worden gegeven.

Geïnteresseerden kunnen zich voor 1 oktober a.s. aanmelden via info@prosoc.nl


Loading cart ⌛️ ...