Voetbalschool

Prosoc Voetbalschool AlmeloProsoc Voetbalschool Almelo

Prosoc geeft aanvullende voetbaltrainingen aan jonge voetballertjes in de leeftijdscategorie van 6 t/m 12 jaar. Alle trainingen zullen worden gegeven door KNVB gecertificeerde trainers.

Bij Prosoc Voetbalschool Almelo vinden wij het belangrijk dat kinderen in een veilige omgeving, hun talenten kunnen trainen. De spelertjes blijven gewoon lid van hun eigen vereniging en worden in een “uitdagende” omgeving in alle facetten van het voetbal onderwezen. De voetbalschool wil aanvullend zijn op de reguliere trainingen. Maar onderscheidend in kwaliteit !

Niet iedereen is Messi of Ronaldo, maar elke speler kan beter worden binnen zijn/haar mogelijkheden. Daar investeren wij in. In kleine groepjes krijgen de spelers alle aandacht die zij verdienen en trainen ze op de volgende onderdelen:

 • Technische looptraining.
 • Dynamisch bewegen
 • Handelingssnelheid
 • Voetbalcoördinatie
 • Reactiesnelheid
 • P.A.K.T  de B.A.L. (Passing,Aannemen, Kaatsen en Trappen) (Bewegen, Anticiperen, Lijnen)
 • 1:1 voorbij gaan van de tegenstander
 • 1:1 weg gaan van de tegenstander of situatie
 • 1:1 verdedigen
 • Positie en partijspel
 • Scorend vermogen

De kosten 9,00 euro per speler. Neem je meteen een 10-ritten kaart af betaal je slecht 60 euro.

Algemene Voorwaarden Prosoc Voetbalschool

Bij inschrijving voor één van onze activiteiten gaat u automatisch akkoord met hieronder gestelde voorwaarden.

Betalingsvoorwaarden
Bij inschrijving voor één van onze activiteiten verwachten wij dat u deze inschrijving kracht bij zal zetten door het verschuldigde inschrijfgeld binnen 10 dagen of voor de eerste training, na bevestiging van inschrijving te voldoen per overschrijving. Mochten wij uw betaling niet ontvangen zullen wij u herinneren. Indien de betaling na 10 dagen niet door ons is ontvangen verloopt de aanmelding. Bij een te gering aantal inschrijvingen kan Prosoc Voetbalschool besluiten de betreffende activiteit uit te stellen of te annuleren, bij annulering volgt restitutie van het inschrijfgeld binnen 14 dagen.

Annuleringsvoorwaarden
In geval van een ernstige blessure is het altijd mogelijk om tot 7 dagen alvorens het plaatsvinden van de (eerste) activiteit het volledige inschrijfgeld terug te krijgen. U dient dan wel een doktersverklaring te overleggen. Andere dan hierboven beschreven gevallen zullen individueel worden bekeken.
Annuleren kan via email (info@prosoc.nl). Een annulering is pas definitief nadat wij deze bevestigd hebben. Ontvangt u geen bevestiging, dan neem aub contact op telefonisch 06-45467595.

Aansprakelijkheid en klachten
De ProsocVoetbalschool en de eigenaar of beheerder van de accommodatie waar wij te gast zijn kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling of letsel aangebracht door derden. Tenzij anders vermeld. Deelnemers aan activiteiten van ProsocVoetbalschool zijn verzekerd voor letsel door toedoen (of nalatigheid) van de organisator en/of haar medewerkers. Klachten kunt u per post richten aan de organisator van de betreffende activiteit, per adres op Nederhorst 50, 7608JX te Almelo.

Gedragsregels
Het dragen van scheenbeschermers tijdens de training is verplicht. Deelnemers dienen zich voor, tijdens en na de training correct te gedragen. Bij het niet naleven kan schorsing of verwijdering volgen. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer.

Verzuim en afgelasting
Een verzuimde training kan niet worden ingehaald. Bij schorsing of verwijdering als gevolg van het genoemde onder ‘Aansprakelijkheid’ vindt er geen restitutie van deelnamegeld plaats. Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de training wordt afgelast. Communicatie hierover verloopt via de website www.prosoc.nl of per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres. Eventuele afgelaste activiteiten worden ingehaald. Prosoc Voetbalschool is vrij in de bepaling wanneer deze activiteiten worden ingehaald, uiteraard worden de deelnemers hierover ingelicht. In het geval dat een deelnemer niet aanwezig kan zijn op het moment dat de activiteit wordt ingehaald heeft hij/zij geen recht op restitutie.

Accommodaties
Prosoc Voetbalschool streeft ernaar alle activiteiten te laten plaatsvinden op deugdelijke accommodaties. De toestand van het veld cq. de velden is bepalend voor de keuzes van accommodaties. Indien mogelijk zal Prosoc Voetbalschool haar deelnemers toegang verschaffen tot kleedaccommodaties met natruimtes, dit is echter geen garantie. Prosoc Voetbalschool behoudt het recht activiteiten op enig moment te verplaatsen naar een andere accommodatie binnen dezelfde gemeente. Hierover zullen deelnemers ingelicht worden.

Overig
U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens, zodat wij u kunnen contacteren. Denk hierbij aan het doorgeven van adreswijzigingen, of wijzigingen van e-mailadressen of telefoonnummers. Informatie over activiteiten communiceren wij uitsluitend per e-mail.
Alle audio en/of visuele opnames door Prosoc Voetbalschool ten tijden van diens activiteiten gemaakt zijn automatisch eigendom van Prosoc Voetbalschool. Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft men Prosoc Voetbalschool het recht beelden te gebruiken voor commerciele en promotionele doeleinden van Prosoc Voetbalschool. Ook geeft u automatisch toestemming om opgenomen te worden in een digitale nieuwsbrief. Indien men dit niet wenst, dient men dit voorafgaande de activiteit schriftelijk aan te geven bij Prosoc Voetbalschool.


Loading cart ⌛️ ...