Vragen ?

FAQ

Hoe oud moet je zijn om deel te nemen aan Prosoc Voetbalschool ?

 • Vanaf de leeftijd van zes jaar ben je welkom bij Prosoc Voetbalschool.

Wie kan deelnemen ?

 • Iedereen die wil ! Prosoc Voetbalschool maakt geen onderscheid.

Ben je verzekerd tijdens de trainingen ?

 • Ja, deelnemers aan activiteiten van Prosoc Voetbalschool zijn verzekerd voor letsel door toedoen (of nalatigheid) van de organisator en/of haar medewerkers. Klachten kunt u per post richten aan de organisator van de betreffende activiteit, per adres op Nederhorst 50, 7608JX te Almelo. De Prosoc Voetbalschool en de eigenaar of beheerder van de accommodatie waar wij te gast zijn kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling of letsel aangebracht door derden. Tenzij anders vermeld.

Trainingstijden ?

 • Prosoc Voetbalschool traint op vrijdagmiddag: vrijdagmiddag van 15.45-16.45 uur (groep 1) en 17.15-18.15 uur (groep 2).
  Ook kan er individueel getraind worden waarbij tijdstip in goed overleg plaatsvindt.

Moet je lid van een voetbalvereniging zijn om deel te nemen aan Prosoc Voetbalschool ?

 • Nee dat hoeft zeker niet. Iedereen is vrij om deel te nemen.

Waar houdt Prosoc Voetbalschool zijn trainingen ?

 • Prosoc Voetbalschool houdt zijn trainingen op de velden van AVC Heracles Almelo. Prosoc Voetbalschool streeft ernaar alle activiteiten te laten plaatsvinden op deugdelijke accommodaties. De toestand van het veld cq. de velden is bepalend voor de keuzes van accommodaties. Indien mogelijk zal Prosoc Voetbalschool haar deelnemers toegang verschaffen tot kleedaccommodaties met natruimtes, dit is echter geen garantie. Prosoc Voetbalschool behoudt het recht activiteiten op enig moment te verplaatsen naar een andere accommodatie binnen dezelfde gemeente. Hierover zullen deelnemers ingelicht worden.

Waar bevinden de velden van Heracles Almelo ?

 • Sportpark AVC Heracles
  Verlengde Sportlaan 1
  7607 ZM Almelo

Wat zijn de kosten ?

 • Zie najaarsmodule

Hoe gaat de betaling ?

 • Bij inschrijving voor één van onze activiteiten verwachten wij dat u deze inschrijving kracht bij zal zetten door het verschuldigde inschrijfgeld binnen 10 dagen of voor de eerste training, na bevestiging van inschrijving te voldoen per overschrijving. Mochten wij uw betaling niet ontvangen zullen wij u herinneren. Indien de betaling na 10 dagen niet door ons is ontvangen verloopt de aanmelding. Bij een te gering aantal inschrijvingen kan Prosoc Voetbalschool besluiten de betreffende activiteit uit te stellen of te annuleren, bij annulering volgt restitutie van het inschrijfgeld binnen 14 dagen. Betalingen kunnen plaatsvinden door middel van het overmaken op rekening

Indeling van de trainingsgroepen ?

 • Indeling van de groepen wordt gemaakt op basis van leeftijd, niveau en kwaliteit.

Afgelasting ?

 • Afgelastingen worden bekend gemaakt aan de ouders of voogden van de deelnemers dmv Whatsapp, sms of telefonisch.

Afmelden ?

 • In geval van een ernstige blessure is het altijd mogelijk om tot 7 dagen alvorens het plaatsvinden van de (eerste) activiteit het volledige inschrijfgeld terug te krijgen. U dient dan wel een doktersverklaring te overleggen. Andere dan hierboven beschreven gevallen zullen individueel worden bekeken. Annuleren kan via email (info@prosoc.nl). Een annulering is pas definitief nadat wij deze bevestigd hebben. Ontvangt u geen bevestiging, dan neem aub contact op telefonisch 06-45467595.
  Een verzuimde training kan niet worden ingehaald. Bij schorsing of verwijdering als gevolg van het genoemde onder ‘Aansprakelijkheid’ vindt er geen restitutie van deelnamegeld plaats. Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de training wordt afgelast. Communicatie hierover verloopt via de website www.prosoc.nl of per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres. Eventuele afgelaste activiteiten worden ingehaald. Prosoc Voetbalschool is vrij in de bepaling wanneer deze activiteiten worden ingehaald, uiteraard worden de deelnemers hierover ingelicht. In het geval dat een deelnemer niet aanwezig kan zijn op het moment dat de activiteit wordt ingehaald heeft hij/zij geen recht op restitutie.

Welke gedragsregels kennen wij bij Prosoc Voetbalschool ?

 • Het dragen van scheenbeschermers tijdens de training is verplicht. Deelnemers dienen zich voor, tijdens en na de training correct te gedragen. Bij het niet naleven kan schorsing of verwijdering volgen. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer.

 

Overig
U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens, zodat wij u kunnen contacteren. Denk hierbij aan het doorgeven van adreswijzigingen, of wijzigingen van e-mailadressen of telefoonnummers. Informatie over activiteiten communiceren wij uitsluitend per e-mail.
Alle audio en/of visuele opnames door Prosoc Voetbalschool ten tijden van diens activiteiten gemaakt zijn automatisch eigendom van Prosoc Voetbalschool. Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft men Prosoc Voetbalschool het recht beelden te gebruiken voor commerciele en promotionele doeleinden van Prosoc Voetbalschool. Ook geeft u automatisch toestemming om opgenomen te worden in een digitale nieuwsbrief. Indien men dit niet wenst, dient men dit voorafgaande de activiteit schriftelijk aan te geven bij Prosoc Voetbalschool.

 


Loading cart ⌛️ ...